ซีรี่ย์จีน สามก๊ก 2010 Three Kingdom 2010

Title : San Guo
English title : Three Kingdoms
Also known as : San Guo Yan Yi / Romance of the Three Kingdoms / The Story of Three Kingdoms
Genre : Historical drama
Episodes : 95
Broadcast network : CCTV, Jiangsu TV, Anhui TV, Chongqing TV, Tianjin TV
Broadcast period : 2010-May-01 to 2010-Jun-18
เรืองย่อ
               สู่ปฐมบทแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่ของสาม แคว้นกับเวอร์ชั่นล่าสุดปี 2010 ที่รวบรวมเหล่านักแสดงชั้นนำไว้มากมาย ทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน กับเรื่องราวของประเทศจีนในขณะนั้น  แบ่งแยกเป็น ๓ อาณาจักร   หรือเรียกว่า   สามก๊ก  อาณาจักร ของเล่าปี่ เรียกว่า "จ๊กก๊ก" อาณาจักรของพระเจ้าซุนกวน เรียกว่า "ง่อก๊ก"  และอาณาจักรของพระเจ้าโจผี เรียกว่า "วุยก๊ก" การช่วงชิงอำนาจ ความได้เปรียบและสงครามอันดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้น..
              เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้  กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น   ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐ ว่าราชการตามความพอใจ    จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว  พระเจ้าเลนเต้ มีโอรส   ๒   พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ  ครั้นพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์   โอรสองค์ใหญ่ คือ   หองจูเปียน   ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่  ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน  แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่   โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮาจึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที


เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะก็ยึดอำนาจถอดถอนหองจูเปียงออก โดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็น กษัตริย์ มีพระนามว่า พระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั๋งโต๊ะก็ตั้งตนเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรม ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัด ตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จ จนอ้องอุ้นได้วางแผนส่งนางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็น ภรรยาตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิง ทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป ผู้ เป็นหทารเอกจนกระทั่งลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะตาย แต่อ้องอุ้นก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุดอ้องอุ้นก็ ถูกลิฉุยกับกุยกีพรรคพวกของตั๋งโต๊ะฆ่า แล้วลิฉุยกับกุยกีก็บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมือง

พระเจ้าเหี้ยนเต้คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่ง เรียกโจโฉมาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉยึดอำนาจ ในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบ ตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจ ข่มเหงพวกขุนนางที่สุจริตและ เหล่าราษฎร พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงใช้พระโลหิตเขียนหนังสือลับ ไปขอร้องให้ขุนนางที่จงรักภักดีช่วย กำจัดโจโฉ แต่ถูกโจโฉจับได้ ขุนนางเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายหมด แม้แต่นางฮกเฮาพระมเหสีของ พระองค์ก็ถูกจับไปฆ่าเช่นกัน พวกเจ้าเมืองต่างๆ ได้ทราบพฤติการณ์อันเลวทรามของโจโฉ ก็ไม่พอใจ คิดจะช่วยเหลือพระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงพากันกระด้างกระเดื่องขึ้น โจโฉก็ให้จัดกองทัพไป ปราบปราม สงครามจึงเกิดขึ้น โจโฉสามารถปราบเมืองต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ไม่อาจปราบเล่าปี่ เจ้าเมืองเสฉวนได้ และซุนกวนเจ้าเมืองกังตั๋งได้ เล่าปี่เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์ฮั่น แต่ยากจน อนาถา ได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคน แต่มีกำลังไพร่พลน้อย ต้องคอยหลบหนีฝ่ายศัตรูอยู่เสมอ จนกระทั่งได้ขงเบ้ง มาเป็นที่ปรึกษา จึงสามารถตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเสฉวนได้ส่วนซุนกวน เป็นเจ้าเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เป็นคนดีมีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม จึงมีคนเคารพนับถือเข้ามาเป็นพวก มายมาย เมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายของโจโฉครองตำแหน่งมหาอุปราชแทน แล้วต่อมาก็กบฏ ปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากบัลลังก์ แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้า อ้วนโซ่ ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ คือ ราชวงศ์วุย เล่าปี่ถือว่าตนเองเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น ไม่ยอมรับ พระเจ้าโจผีเป็นกษัตริย์ จึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่น ใช้เมืองเสฉวนเป็นราชธานี ซุนกวนก็ไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโจผีหรือเล่าปี่ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บ้าง มีเมืองกังตั๋งเป็นราชธานี

สามก๊กเวอร์ชั่นใหม่ 2010  Three Kingdom 2010  [Sub Thai]
เครดิต ผู้โพสต์ : MiniRobot
movieonlinecenter.com

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  1
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  2
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  3
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  4
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  5
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  6
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  7
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  8
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน  9
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 10
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 11
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 12
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 13
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 14
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 15
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 16
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 17
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 18
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 19
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 20
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 21
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 22
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 23
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 24
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 25
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 26
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 27
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 28
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 29
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 30
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 31
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 32
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 33
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 34
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 35
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 36
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 37
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 38
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 39
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 40
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 41
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 42
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 43
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 44
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 45
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 46
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 47
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 48
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 49
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 50
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 51
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 52
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 53-1
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 53-2
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 54-1
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 54-2

***ตอนไหนเสีย มาดูที่นี่ไปก่อนค่ะ คลิก!!
(ผู้อัพทยอยแก้อยู่นะคะ)

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 55
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 56
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 57
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 58
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 59
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 60
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 61
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 62
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 63
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 64
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 65
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 66
สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 67
...
เอาจาก Mthai มาแทน
เครดิตผู้อัพ tvseriesclub peungnoy เครดิตผู้แปล pondloso
ตอน67-1
ตอน67-2  
ตอน68-1
ตอน68-2
ตอน69-1
ตอน69-2
ตอน70-1
ตอน70-2  
ตอน71-1
ตอน71-210-11-55
ตอน72-1
ตอน72-2
ตอน73-1
ตอน73-2
ตอน74-1
ตอน74-2
ตอน 75/1
ตอน 75/2
ตอน 76/1
ตอน 76/2
ตอน 77/1
ตอน 77/2
หรือ munjeed-77
ตอน 78/1
ตอน 78/2
หรือ munjeed-78
ตอน 79/1
ตอน 79/2
หรือ munjeed-79
3k 80/1
3k 80/1
หรือ munjeed-80
ตอน 81/1
ตอน 81/2
หรือ
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 81-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 81-2
vimeo เครดิตผู้อัพ Samkok Wittaya
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 82-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 82-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 83-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 83-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 84-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 84-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 85-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 85-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 86-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 86-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 87-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 87-2
or
ตอน85-1
ตอน85-2

Three Kingdoms (2010) ep 86-1


เพิ่มใหม่ ถึงจบ!!
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 88-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 88-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 89-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 89-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 90-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 90-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 91-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 91-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 92-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 92-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 93-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 93-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 94-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 94-2
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 95-1
สามก๊ก 2010 Three Kingdom ตอน 95-2
end
ขอบคุณผู้อัพ จาก samkok911
ของคุณผู้อัพ จาก Mthai

70 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2555 14:47

  1ครับ ชงนัม 55 ดูสามก๊กคบไม่ได้ 5555

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2555 03:01

  โครตมันส์

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2555 05:44

  ขอบคุณครับ (โซดา)

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2555 12:43

  ฟังไม่รู้เรื่อง ?. ขี้เกียดอ่าน 5555+

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2555 00:31

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2555 15:36

  สุดยอดเลยคับ ชอบมากเรื่องนี้

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2555 17:39

  khop khun khap

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ19 กุมภาพันธ์ 2555 10:18

  ตอนที่สามสิบเก้าล่ะ...

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2555 05:36

  ประเทศเราก็กำลังอยู่ในช่วง ๓ ก๊ก (หรือมากกว่านั้น)
  ขอบคุณครับที่เอาหนังมาสื่อสารให้ได้สำเหนียกกัน
  ...ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กว่าปีที่แล้ว จนบัดนี้มนุษย์ก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลย
  เฮ้อออออออ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2555 13:14

  ยังไม่จบเลย โหลดหน่อยคร๊าบ กะลังมัน

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2555 14:10

  รออยู่นะครับ ^^" ขอบคุณมากครับที่หามาให้ดู

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2555 07:39

  ตอน 41เมื่อไรจะมาครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ8 มีนาคม 2555 05:01

  ขอดูตอนต่อไปจนจบหน่อยจิคับ ใจร้ายมากเอามาให้ดูแค่นี้ ง่าๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อันนี้ล่าสุดแล้วจ้า ของที่่อื่น(เอ็มไทย)ก็ถึงตอนนี้เท่านั้น

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม 2555 00:14

  ตอนต่อไปมีไหมคะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ18 มีนาคม 2555 08:42

  40 นานละนะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2555 04:55

  ขอขอบคุณ และขอเป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2555 15:45

  ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้แปลครับ ท่านแปลได้ยอดเยี่ยมมาก ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย แต่หนักแน่นและมีเสน่ห์ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2555 02:59

  เวอร์ชั่นนี้ตัดบางส่วนออกไปทำให้รสชาติมันกล่อยไปเยอะ แต่ที่ได้มาคือฉากรบและภาพกองทัพที่อลังการสุดยอดสมจริง ถ้าไม่ตัดบางฉากออก เอาลายละเอียดลงมามากที่สุด ผมว่าเวอร์ชั่นเก่าสู้ไม่ได้เลย นี่อาจเป็นข้อบกพร่อง ที่ทีมงานสร้างละเลยไป จึงทำให้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร น่าเสียดายมาก แต่อย่างไรก็ดูครับแม้จะรู้หมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องราว คือมันไม่เบื่อนะครับ ขอบคุณผู้อัพโหลดมาให้ชมมากนะครับ จากใจจริง Puytattooing

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2555 06:36

  ดีมาก บ่งบอกถึงทัศนะวิสัยของท่านผู้เอามาใหัดู...ขอบคุณ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2555 07:28

  เวปหนังมันเข้าไม่ได้แล้วอ่าคับ ช่วยทีสิ หนังกำลังสนุกเลย

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2555 16:31

  ลงต่อนะครับน่าดูมากได้ความรู้ภาษาจีนด้วย

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2555 11:05

  ขอขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2555 01:17

  รอติดตามผลงานอยู่นะครับ สู้ๆ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2555 01:53

  ขอคารวะในน้ำใจผู้แปล ซึ่งแปลได้ดีมากครับ แล้วนำมาแบ่งปัน ซึ่งในน้ำใจจริงๆๆครับ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือ่งนะครับ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2555 14:05

  ขอบคุณมากครับ แปลได้ดีจริง

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2555 10:00

  45-46 มันลิงค์ไปหนังเรื่องอื่นอ่ะครับ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2555 05:14

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆ ตั้งใจจะดู 2 รอบครับ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2555 05:56

  ขอบคุณสำหรับซับไทย

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ1 มิถุนายน 2555 09:15

  ตอนใหม่รอนานจังค่ะ53-

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 11:58

  ขอบคุณค่ะที่อัฟซีรี่ดีๆให้ใด้ดูกันขอให้พี่มีความสูขเหมือนที่พี่มอบความสูขที่อัฟซีรี่ดีๆให้ใด้ดูกันนะค๊ารอตอนต่อไปอยู่นะคะสู้ๆคะ[ผู้ติดตามที่ดี]

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ28 มิถุนายน 2555 18:38

  khop koun ka.. raw torn tor pai u na.. ja pen kam lung jai hai

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2555 21:39

  ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2555 04:43

  ขอบคุณมากๆคะ ชอบมากๆเลย แปลได้ดีมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2555 20:04

  61 เมื่อไหร่ครับ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2555 20:05

  อยากดูต่อครับ ตอน 61 ...... ติดงอมแงมทั้งบ้านเลยครับ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2555 00:17

  สามก๊ก ทำไหม่รึป่าวคับ ผมไม่เคยดูเรย เคยดู อันเก่าอ่า คับ

  มีพากไทย ไหมคับ

  ขี้เกียดอ่าน อ่าคับ อิอิิ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2555 00:24

  มีพากไทยแล้ว บอกการบ้างนะคับ ชอบดูสามก๊กคับ

  ขี้เกียดอ่านคับ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2555 22:20

  ขอบคุณมากคับ สำหรับซัพไทย
  แต่ว่าตอนที่ 65 มันแปลกๆๆ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2555 05:52

  ตอน 65 กลายเป็นหนัง American pire ไปซะงั้น

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2555 14:02

  ดูพากไทยยังไงครับ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2555 05:28

  มาแล้ว มาแล้ว ตอนที่62 รอนานมาก...เย้ๆๆๆ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2555 06:29

  รอ 67 .... ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครรับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้านานเกิน..เตือนด้วยนะคะ ลืมเลยเรื่องนี้

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ16 ตุลาคม 2555 09:25

   68 นานมากแล้วคับ แต่นานแค่ไหนก็จะรอ ขอบคุณคับ

   ลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2555 07:43

  ขอบคุณครับ ติดงอมแงมทั้งบ้านเลย คงทยอยมาเรื่อย ๆๆ น่ะครับ 68...69 ......70 และ ถึงตอนจบ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2555 11:34

  สนุกดีครับ ชอบมากๆ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2555 10:35

  หนุกคับ หนุก เสียแต่ว่าไม่มีซับไทยแค่นั้นเอง

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ11 ตุลาคม 2555 01:47

  หลายตอนล่ะ ไม่เจอโจโฉ เลย คิดถึงงงงงงง

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ11 ตุลาคม 2555 01:49

  โอ้ยๆๆๆๆๆ จะลงแดง แย้ววว...
  ตอน 68 ไม่มาซักที
  ขอบคุณนะครับ ที่นำสิ่งดีๆๆๆ มาเผยแพร่

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ16 ตุลาคม 2555 09:30

  รอ 67 น๊านนาน มาแค่ 67 ตอนเดียวด้วย
  รอ 68 อีก นานมากแล้ว เมื่อไรจะมาสักที
  555 แอบบ่นหน่อยนะคับ
  ...แต่ขอบคุณมากจริงๆนะคับ ที่คอยอัพให้อยู่ตลอดสำหรับหนังดีๆ...
  เปิดดูทุกวันเลยเนี่ยว่ามายัง 68

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2555 15:53

  ชอบมากๆเลยค่ะ ปล เป็นเหมือนความเห็นข้างบน คือ เปิดดูทุกวันเลย ว่ามารึยัง ขอบคุณมากๆเลยค้าา

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม 2555 09:41

  เย้..มาแล้ว
  ดีใจรีบดูสะลืมขอบคุณเลย
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2555 13:58

  รอนานอีกแล้วอ่ะคับ

  ตอบลบ
 52. พี่ๆที่แปลอย่าลืมเรื่องนี้กันน้า;))

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2556 07:09

  คนอัพ ลืมละมั้งงง อิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนอัพเค้าไม่ลืมหรอกค่ะ แต่ซับยังไม่ออก

   ลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2556 18:56

  ตอนสุดท้ายดูไม่ได้อ่ะ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ27 มีนาคม 2556 07:23

  หายไปนาน ตอน 80 81 82 หายไปเลยอ่ะครับ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2556 23:44

  รอนะคะ ติดตามเสมอค่ะ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2556 12:23

  นานจัง

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2556 13:15

  53, 54 พังคับ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2556 04:11

  รอคัฟ

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2557 06:25

  หายไปเลยครับ

  ตอบลบ
 61. โทดทีจร้า ต่อถึงจบแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2557 12:34

  ขอบคุณ ทางแอดมิน มากนะครับที่อัฟโหลดให้ได้ดู ท่านมอบความสุขแกเรา และเราก็ขอให้ท่านได้ความสุขนี้เช่นกัน

  ตอบลบ

ความคิดเห็น หรือ แจ้งคลิปเสีย