ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice

ทีมอัยการหนุ่มสาวที่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มี อำนาจและคนจน นอกจากนี้ยังได้เผชิญกับเรื่องราวความลำบากจากผู้มีอำนาจชั้นสูง และได้เรียนรู้การทำงานกันเป็นทีม ารปรับตัว และการถกเถียงกันด้วยความแตกต่างทางนิสัยและที่มาของแต่ละคน

ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice
เครดิตผู้อัพ series8 seriesvance Kodhit
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 1-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 1-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 2-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 2-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 3-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 3-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 4-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 4-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 5-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 5-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 6-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 6-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 7-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 7-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 8-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 8-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 9-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 9-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 10-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 10-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 11-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 11-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 12-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 12-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 13-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 13-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 14-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 14-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 15-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 15-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 16-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 16-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 17-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 17-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 18-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 18-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 19-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 19-2

ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 20-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 20-2
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 21-1
ซีรี่ย์เกาหลี Pride and Prejudice 21-2
end

2 ความคิดเห็น:

ความคิดเห็น หรือ แจ้งคลิปเสีย